مدیریت

دوره هدشات

  • 19 ویدیو
  • 44 شرکت کننده
  • 300

1,490,000تومان

مدیریت

مهندسی تیم سازی

  • 3 ویدیو
  • 5 شرکت کننده
  • 200 دقیقه

790,000تومان

مدیریت

دوره OBM ( مدیریت رفتار سازمانی)

  • 18 ویدیو
  • 7 شرکت کننده
  • 36:00

4,900,000تومان

آیا سوالی دارید؟

با ما تماس بگیرید.
۰۹۳۰۴۴۰۷۰۵۵